Dit lokale vagtfirma i Bagsværd, Gladsaxe, Lyngby og omegn


Akutte vagtopgaver i Bagsværd og Lyngby løses - ring 32105010

Vi løser vagtopgaver og brandvagtopgaver for den offentlige sektor, institutioner, virksomheder og
boligforeninger, der er udsat for en akutopstået trussel eller sikkerhedsrisiko.
Vores vagter skaber sikkerhed og tryghed døgnet rundt og løser alle typer af vagtopgaver.

Responstid 1-4 timer.

Dækningsområde: Hele Nordsjælland og Storkøbenhavn.

Ring: 32 10 50 10.
Mail: info@vagtfirma-bagsvaerd.dk

Autoriseret vagtselskab

Vi er et autoriseret vagtselskab. Dette er din garanti for at al vagtpersonale er vagtuddannet,
sikkerhedsgodkendt af de danske myndigheder og er godkendt til at kunne arbejde under vagtloven.

Alle vagter er i besiddelse af et særligt vagt-legitimationskort udstedt af Rigspolitiet.

Et autoriseret vagtselskab er din garanti for at opgaven ikke løses af amatører.

Ring: 32 10 50 10.
Mail: info@vagtfirma-bagsvaerd.dk

Bevogtning af udstyr og akut vagt

Vi udfører bevogtning af udstyr for virksomheder, entreprenører,
boligselskaber, foreninger, museer og hele den offentlige sektor.

Behovet for at få bevogtet udstyr kan opstå akut og derfor påtager
vi os ofte opgaver med kort varsel.

Vi kan også tilkaldes hvis alarmanlægget svigter eller en port ind til
en virksomhed ikke kan lukke.

Kontakt os:
Tlf: 32 10 50 10.
Mail: info@vagtfirma-bagsvaerd.dk

Vagter til byggepladser (i Bagsværd, Lyngby, Gladsaxe og omegn)

Behovet for en byggepladsvagt kan opstå når mange værdier er samlet på et sted uden opsyn,
eller byggeriets tidsfrister skal overholdes uden at blive forsinket af indbrud
eller hærværk.

Vi leverer stationære vagter til byggepladser i hele Storkøbenhavn.
Vagten starter med at gå en lukkerunde når han møder ind, hvor alle porte,
døre og vinduer lukkes og låses. Kaffemaskiner slukkes, og vagten gennemgår
pladsen for evt. varmt værktøj der kan udgøre en brandfare.

Herefter holder vagten opsyn med pladsen hele natten igennem, og sørger for
at ingen uvedkommende har adgang til stedet.

Dermed undgås ulovlig indtrængen, indbrud, hærværk, brand og vandskade.

Hvis I ikke ønsker en fastvagt på pladsen kan vi i stedet opsætte kamera-
overvågning og/eller alarmer, og sende en alarmpatrulje til byggepladsen ved ulovlig
indtrængen, indbrud eller hærværk.

REFERENCER: MT Højgaard, Oxdal Byg, Ole Jepsen A/S, Bonava Danmark, NCC og mange flere.

Kontakt os:
Tlf: 32 10 50 10.
Mail: info@vagtfirma-bagsvaerd.dk

Civile vagter til bosteder og plejehjem med udadreagerende borgere

Behovet for en civil sikkerhedsvagt på et bosted, plejehjem eller i psykiatrien kan opstå
hvis en borger pludselig bliver truende eller udadreagerende overfor personalet eller andre
beboere.

Vores vagter er uddannet i konflikthåndtering med demente og psykisk syge samt voldsforebyggelse.
Vores sikkerhedspersonale kan skabe ro og sikre rammer så jeres medarbejdere kan passe deres
arbejde under trygge rammer, og dermed kan sygemeldinger minimeres eller undgås.

Sikkerhedspersonalet kan håndtere udadreagerende borgere der er demente, psykotiske, har vrang-
forestillinger eller paranoid adfærd på en korrekt og sikker måde.

Borgeren kan enten blive skærmet til egen bolig eller vagtpersonalet kan følge borgeren tilbage
til egen bolig ved konfliktskabende adfærd.

Sikkerhedspersonalet er uddannet i selvforsvar, magtanvendelsesteknikker, pædagogisk konflikthåndtering
og i service- og psykiatriloven.

Vi er et større vagtselskab som har mandskab nok til at kunne løse komplekse opgaver 24 timer i døgnet.

Kontakt os
Tlf. 32 10 50 10 (døgnåben)
Mail: info@vagtfirma-bagsvaerd.dk


Stationær vagt på museer og udstillinger

Museer og udstillinger er steder fyldt med historie, kultur og store
værdier.

Undgå uhensigtsmæssige epioser med professionelle vagter der kan
stå for:

• Effektiv overvågning af ind- og udgange
• Sikring af, at ingen uvedkommende får adgang til udstillingen
• Publikumshåndtering
• Professionel og venlig guidning af besøgende for at sikre en positiv oplevelse
• Regelmæssig patruljering af uniformerede og civile vagter
• Førstehjælpsuddannede vagter klar til at reagere på nødsituationer
• Stationær bevogtning af genstande og særlige områder
• Bevogtning af udstyr
• Effektiv kommunikation med redningstjenester og politi
• Vågen nattevagt

Vi leverer desuden:

• Brandvagter
• Førstehjælpere

Kontakt os:
Tlf: 32 10 50 10.
Mail: info@vagtfirma-bagsvaerd.dk


Professionelle vagter ved sportsbegivenheder

Sportsbegivenheder skal være en festlig og tryg oplevelse for alle deltagere.
Derfor tilbyder vi professionelle og individuelle sikkerhedsløsninger til vores
kunder.

Vores professionelle vagter kan stå for:

• Effektiv overvågning af ind- og udgange
• Kontrol af billetter og adgangskort
• Visitation af jakker, poser og tasker
• Sikring af, at ingen uvedkommende får adgang til arrangementet
• Publikumshåndtering
• Håndtering af menneskemængder
• Forebyggelse og løsning af potentielle konflikter
• Regelmæssig patruljering
• Effektiv kommunikation med redningstjenester, samaritter og politi
• Sikkerhed for atleter og prominente gæster
• Adgangskontrol af backstage områder
• Bevogtning af udstyr og OB vogne

Vi leverer desuden:

• Brandvagter
• Førstehjælpere

Kontakt os:
Tlf: 32 10 50 10.
Mail: info@vagtfirma-bagsvaerd.dk


Portvagt - stationær vagt

Vi leverer portvagter og stationære vagter til byggepladser, kommuner og større virksomheder
med et behov for høj sikkerhed og service. Via vores elektroniske vagtrapporter
kan ledende medarbejdere se hvem der går ind og ud af virksomheden og hvilke leverandører
der har leveret hvad og hvornår. Portvagten opbygger et stort kendskab til huset, husets
medarbejdere, leverandører og installationer og kan også agere ved teknikalarmer, brandalarmer
forvarsler, vandskader og førstehjælpsopgaver.

Vagtpersonalet kan åbne og lukke virksomheden eller dele heraf og føre opsyn med alle
der har sin gang til og fra virksomheden. Uregelmæssigheder rapporteres straks til ledelsen
eller myndighederne. Vagternes tilstedeværelse vil desuden være en præventiv foranstaltning,
som bemærkes af uønskede personer.

Vagtpersonalet kan betjene videoovervågningen og gå sikkerhedsrunder i bestemte områder,
alt efter behov. Som et tillæg kan vi også levere vagtbiler som et par gange i døgnet kommer
forbi virksomheden og foretager en udvendig rundering langs perimeteren.

Vi kan også garantere at vi kan levere ekstra vagtpersonale til akutopgaver med en responstid
på max 1 time, såfremt I allerede har stationær portvagt i virksomheden.

Kontakt os:
Tlf: 32 10 50 10.
Mail: info@vagtfirma-bagsvaerd.dk

Lukkerunde og tilsyn af virksomheder og skoler i
Lyngby, Gladsaxe, Bagsværd og Virum:

Vores patruljeafdeling er på gaden 365 dage om året, og udfører:

• Aflåsning af porte og døre
• Lukning af vinduer
• Slukning af kaffemaskiner og andet el
• Slukning af lys
• Kontrollere identiteten på tilstedeværende personer
• Bortvise uønskede personer fra området
• Tilkoble alarmen
• Alarmpatrulje og respons på teknikalarmer
• Forebyggelse af brand, indbrud og tyveri

Vi tilbyder:

• 24 timers dækning alle dage
• Daglig vagtrapport
• Autoriseret vagtservice
• 24 timers kundeservice

Kontakt os:
Tlf: 32 10 50 10.
Mail: info@vagtfirma-bagsvaerd.dk

Uddannede brandvagter

Vi leverer brandvagter uddannet i grundlæggende brandslukningsteknik.

Vi kan levere fra 5 til 24 timer i døgnet.

Kontakt os:
Tlf: 32 10 50 10.
Mail: info@vagtfirma-bagsvaerd.dk


Adgangskontrol

Vi løser adgangskontrolopgaver i forbindelse med events, udstillinger,
sportsbegivenheder, arrangementer, ridestævner, for ambassader og på museer.

Visitation
Vi kan også løse adgangskontrolopgaver hvor vi skal visitere for våben og lign.
denne service tilbydes typisk retssale, ambassader og lufthavne.

Mod et gebyr medbringer vi metaldetektorer.

Kontakt os:
Tlf: 32 10 50 10.
Mail: info@vagtfirma-bagsvaerd.dk


Vagter til film- og produktionsselskaber (i Bagsværd, Lyngby og omegn):

Vi har 19 års erfaring indenfor vagtbranchen, og mange referencer i forbindelse med
vagtopgaver for produktionsselskaber der optager nyheder, kriminalmagasiner og live tv.

Vi tilbyder bevogtning af OB vogne, filmudstyr og filmscener samt opsyn, adgangskontrol,
brandvagter og beskyttelse af tv-hold.

Referencer:


Kontakt os:
Tlf: 32 10 50 10.
Mail: info@vagtfirma-bagsvaerd.dk

Vagter til fitnesscentre

Har jeres fitnesscenter behov for adgangskontrol, opsyn eller en præventiv vagt der kan skabe ro
og tryghed ?
Dansk Sikkerhedsvagt leverer vagter til fitnesscentre, der har behov for en professionel
sikkerhedsvagt der er uddannet indenfor konflikthåndtering og konfliktnedtrapning.

I kan også kontakte os såfremt I ønsker tilbud på lukkerunde, tilsyn om natten og/eller alarmkørsel
samt bevogtning eller stationær vagt i tilfælde af at alarmanlægget ikke virker eller en dør
ikke kan låse. Vi leverer også brandvagter. Vi har et 24 timers vagtberedskab klar.

Referencer: SATS, Fitness DK.

Kontakt os:
Tlf: 32 10 50 10.
Mail: info@vagtfirma-bagsvaerd.dk


Festvagtopgaver / dørmænd / event security (i Bagsværd, Gladsaxe og Lyngby):

Hvis du søger erfarne fest- og koncertvagter kan du med fordel kontakte os.
Vores personale er både venlige og autoritære - med stor erfaring igennem mange år.

Vi har bl.a. flere gymnasier som faste kunder og store firmaer som benytter os til
deres personalefester, fordi de ikke vil gå på kompromis med sikkerheden.

Mod et gebyr kan vi også medbringe førstehjælpsudstyr.

Vi påtager os kun opgaver hvor der bestilles minimum 2 dørmænd.

Opgaver for privatkunder løses ikke. Vores dørmandsafdeling er lukket nytårsaften.

Kontakt os
Tlf. 32 10 50 10
Mail: info@vagtfirma-bagsvaerd.dk


Ledige stillinger i sikkerhedsbranchen

Vi søger vagter der har gennemført og bestået Grundlæggende vagt eller dørmandsuddannelsen
og som har ren straffeattest samt en professionel indstilling til sikkerhedsarbejde.

Du skal være moden, fleksibel og grundig for at kunne varetage et job hos vores kunder.

Lige nu søger vi:
• Vikarer der kan tage 1-6 vagter om måneden (med eller uden hund).
• Du skal kunne påtage dig vagter i hele hovedstadsområdet.
• Du skal være indstillet på også at kunne tage akutvagter, hvor vi ringer dig
op og beder dig om at møde indenfor få timer. Da sikkerhedsbranchen er en
branche hvor kunderne booker os når de oplever akutopståede situationer
såsom trusler, indbrud eller overfald - eller blot har glemt at booke en vagt i god tid.
• Det er vigtigt at du er psykisk og fysisk stærk og har trænet selvforsvar.
• Rygning i arbejdstiden er ikke tilladt.

Send din ansøgning til:
Mail: info@vagtfirma-bagsvaerd.dk

Vedlæg:
• Vagtbevis eller dørmandsbevis
• CV
• Samtykkeerklæring (printes og underskrives her)
• Frisk straffeattest (bestilles her)

Søgeord:
PROFESSIONELT VAGTFIRMA GLADSAXE-BAGSVÆRD-LYNGBY - Vagtopgaver kommunal, Vagt Psykiatrien, Vagtservice, Søborg, Vagtselskaber Lyngby, Hellerup, Virum, Vagtselskab Holte, Dørmand, vægter, alarmpatrulje, AIA alarmselskab, Portvagt, Servicevagt, boligalarm, alarmselskab, erhvervsalarm, lukkerunde, byggepladsvagt, security opgaver, sikkerhed til byggepladser, centervagt, vagter i butikscenter, overvågning, Byggepladsovervågning, Hospitalsvagt, Vagter til kommuner, bosteder og plejehjem, Hospitalsvagt, Hellerup, Søborg, Gladsaxe, Virum og Holte - Links - Vagtfirma Gladsaxe akut Sikkerhedsvagt Lyngby Butiksvagt Bagsværd Lyngby Autoriseret vagtfirma Vagt byggepladser Brandvagt Gladsaxe-Lyngby Vagtselskab Lyngby-Bagsværd