Dit lokale vagtfirma i Bagsværd, Lyngby og omegn

Vi udfører også vagtservice i Hellerup, Søborg, Gladsaxe, Virum og Holte.


Akutopgaver løses - ring 32105010

Vi løser opgaver for kommuner, institutioner, boligforeninger og virksomheder,
der er udsat for en akutopstået trussel eller sikkerhedsrisiko. Vi har vagter
klar 24 timer i døgnet, til at løse alle typer sikkerhedsopgaver.

Responstid 1-4 timer.

Dækningsområde: Hele Nordsjælland og Storkøbenhavn.

Vagter til byggepladser (i Bagsværd, Lyngby, Gladsaxe og omegn)

Behovet for en byggepladsvagt kan opstå når mange værdier er samlet på et sted uden opsyn,
eller byggeriets tidsfrister skal overholdes uden at blive forsinket af indbrud
eller hærværk.

Vi leverer stationære vagter til byggepladser i hele Storkøbenhavn.
Vagten starter med at gå en lukkerunde når han møder ind, hvor alle porte,
døre og vinduer lukkes og låses. Kaffemaskiner slukkes, og vagten gennemgår
pladsen for evt. varmt værktøj der kan udgøre en brandfare.

Herefter holder vagten opsyn med pladsen hele natten igennem, og sørger for
at ingen uvedkommende har adgang til stedet.

Dermed undgås ulovlig indtrængen, indbrud, hærværk, brand og vandskade.

Hvis I ikke ønsker en fastvagt på pladsen kan vi i stedet opsætte kamera-
overvågning og/eller alarmer, og sende en alarmpatrulje til byggepladsen ved ulovlig
indtrængen, indbrud eller hærværk.

REFERENCER: MT Højgaard, NCC, Oxdal Byg, Ole Jepsen A/S, Bonava Danmark og mange flere.

Indhent et tilbud ved at ringe til os på telefon 32 10 50 10. - eller indhent et tilbud ved at klikke her:Civile vagter til bosteder og plejehjem (Lyngby og Bagsværd)

Behovet for en civil sikkerhedsvagt på et bosted, plejehjem eller i psykiatrien
kan opstå hvis personalet eller beboerne føler sig utrygge.

Vores vagter er uddannet i konflikthåndtering med demente og psykisk syge samt voldsforebyggelse.
Vores sikkerhedspersonale kan skabe ro og sikre rammer så jeres medarbejdere kan passe deres
arbejde uden at frygte for egen sikkerhed, og dermed kan sygemeldinger minimeres eller undgås.

Sikkerhedspersonalet kan håndtere udadreagerende borgere der er demente, psykotiske, har vrang-
forestillinger eller paranoid adfærd på en korrekt og sikker måde.

Borgeren kan enten blive skærmet til egen bolig eller vagtpersonalet kan følge borgeren tilbage
til egen bolig ved konfliktskabende adfærd.

Sikkerhedspersonalet er uddannet i selvforsvar, magtanvendelsesteknikker og serviceloven.

Hvis jeres personale har været udsat for vold, kan I rekvirere brochuren "Handlingsplan
ved vold mod personale". Brochuren er gratis.

Indhent et tilbud ved at ringe til os på telefon 32 10 50 10. - eller indhent et tilbud ved at klikke her:
Portvagt - stationær vagt

Vi leverer portvagter og stationære vagter til byggepladser, kommuner og større virksomheder
med et behov for høj sikkerhed og service. Via vores elektroniske vagtrapporter
kan ledende medarbejdere se hvem der går ind og ud af virksomheden og hvilke leverandører
der har leveret hvad og hvornår. Portvagten opbygger et stort kendskab til huset, husets
medarbejdere, leverandører og installationer og kan også agere ved teknikalarmer, brandalarmer
forvarsler, vandskader og førstehjælpsopgaver.

Vagtpersonalet kan åbne og lukke virksomheden eller dele heraf og føre opsyn med alle
der har sin gang til og fra virksomheden. Uregelmæssigheder rapporteres straks til ledelsen
eller myndighederne. Vagternes tilstedeværelse vil desuden være en præventiv foranstaltning,
som bemærkes af uønskede personer.

Vagtpersonalet kan betjene videoovervågningen og gå sikkerhedsrunder i bestemte områder,
alt efter behov. Som et tillæg kan vi også levere vagtbiler som et par gange i døgnet kommer
forbi virksomheden og foretager en udvendig rundering langs perimeteren.

Vi kan også garantere at vi kan levere ekstra vagtpersonale til akutopgaver med en responstid
på max 1 time, såfremt I allerede har stationær portvagt i virksomheden.

Indhent et tilbud ved at ringe til os på telefon 32 10 50 10. - eller indhent et tilbud ved at klikke her:


Lukkerunde og tilsyn af virksomheder i
Lyngby, Gladsaxe, Bagsværd og Virum:

365 dage om året har vi en patruljebil på gaden som kører rundt
i Gladsaxe, Lyngby og Bagsværd for at lukke virksomheder, kommunale bygninger,
og skoler, sørge for at alarmen er tilkoblet, slukker kaffemaskiner, låse døre,
lukke vinduer og fylde syre på anlæg i svømmehaller mv.

Hvis I også har brug for at få lukket sikkert af hver aften - eller måske bare
i weekenden, så bør I kontakte os for et tilbud.

Vi kører også på tyverialarmer og teknikalarmer - kontakt os for pris og responstid.

Indhent et tilbud ved at ringe til os på telefon 32 10 50 10. - eller indhent et tilbud ved at klikke her:
Adgangskontrol

Vi løser adgangskontrolopgaver i forbindelse med events, udstillinger,
sportsbegivenheder, arrangementer, ridestævner, for ambassader og på museer.

Visitation
Vi kan også løse adgangskontrolopgaver hvor vi skal visitere for våben og lign.
denne service tilbydes typisk retssale, ambassader og lufthavne.

Mod et gebyr medbringer vi metaldetektorer.

Indhent et tilbud ved at ringe til os på telefon 32 10 50 10. - eller indhent et tilbud ved at klikke her:Vagter til film- og produktionsselskaber (i Bagsværd, Lyngby og omegn):

Vi har 19 års erfaring indenfor vagtbranchen, og mange referencer i forbindelse med
vagtopgaver for produktionsselskaber der optager nyheder, kriminalmagasiner og live tv.

Vi tilbyder bevogtning af OB vogne, filmudstyr og filmscener samt opsyn, adgangskontrol,
brandvagter og beskyttelse af tv-hold.

Referencer:


Indhent et tilbud ved at ringe til os på telefon 32 10 50 10. - eller indhent et tilbud ved at klikke her:


Vagter til fitnesscentre

Har jeres fitnesscenter behov for adgangskontrol, opsyn eller en præventiv vagt der kan skabe ro
og tryghed ?
Dansk Sikkerhedsvagt leverer vagter til fitnesscentre, der har behov for en professionel.
sikkerhedsvagt der er uddannet i konflikthåndtering og konfliktnedtrapning.

I kan også kontakte os såfremt I ønsker tilbud på lukkerunde, tilsyn om natten og/eller alarmkørsel
samt bevogtning eller stationær vagt i tilfælde af at alarmanlægget ikke virker eller en dør
ikke kan låse. Vi leverer også brandvagter. Vi har et 24 timers vagtberedskab klar.

Referencer: SATS, Fitness DK.

Indhent et tilbud ved at ringe til os på telefon 32 10 50 10. - eller indhent et tilbud ved at klikke her:
Festvagtopgaver / dørmænd / event security (i Bagsværd, Gladsaxe og Lyngby):

Hvis du søger erfarne fest- og koncertvagter kan du med fordel kontakte os.
Vores personale er både venlige og autoritære - med stor erfaring igennem mange år.

Vi har bl.a. flere gymnasier som faste kunder og store firmaer som kun benytter os til
deres personalefester, fordi de ikke vil at gå på kompromis med kvaliteten.

Mod et gebyr kan vi også medbringe førstehjælpsudstyr.

Vi påtager os kun opgaver hvor der bestilles minimum 2 dørmænd.

Opgaver for privatkunder løses ikke. Vores dørmandsafdeling er lukket nytårsaften.

Indhent et tilbud ved at ringe til os på telefon 32 10 50 10. - eller indhent et tilbud ved at klikke her:


Ledige stillinger i sikkerhedsbranchen

Vi søger vagter der har gennemført og bestået Grundlæggende vagt eller dørmandsuddannelsen
og som har ren straffeattest samt en professionel indstilling til sikkerhedsarbejde.

Du skal være moden, fleksibel, grundig og seriøs for at kunne varetage et job hos vores kunder.

Lige nu søger vi:
• Vikarer der kan tage 1-6 vagter om måneden (med eller uden hund).
• Du skal kunne påtage dig vagter i hele hovedstadsområdet.
• Du skal være indstillet på også at kunne tage akutvagter, hvor vi ringer dig
op og beder dig om at møde indenfor få timer. Da sikkerhedsbranchen er en
branche hvor kunderne booker os når de oplever akutopståede situationer
såsom trusler, indbrud eller overfald - eller blot har glemt at booke en vagt i god tid.
• Det er vigtigt at du er psykisk og fysisk stærk og har en høj resiliens,
hvilket er evnen til at kunne håndtere en kritisk eller truende situation på en rolig og korrekt måde.
• Rygning i arbejdstiden er ikke tilladt.

Send din ansøgning til:
Mail: info@vagtfirma-bagsvaerd.dk

Vedlæg:
• Vagtbevis eller dørmandsbevis
• CV
• Samtykkeerklæring (printes og underskrives her)
• Frisk straffeattest (bestilles her)


Søgeord:
PROFESSIONELT VAGTFIRMA BAGSVÆRD & LYNGBY - Vagt Bagsværd, Vagtservice Gladsaxe, Søborg, Vagtselskaber Lyngby, Hellerup, Virum, Vagtselskab Holte, Dørmand, vægter, alarmpatrulje, Portvagt, Servicevagt, boligalarm, alarmselskab, erhvervsalarm, lukkerunde, byggepladsvagt, security opgaver, sikkerhed til byggepladser, centervagt, vagter i butikscenter, overvågning, Byggepladsovervågning, Hospitalsvagt, Vagter til kommuner